Mozza Sticks x3

Crumbed & fried mozzarella cheese